Uticaj emotivnog života na studije

Studirajući/radeći, čovek često zaboravi koliko emotivni aspekt njegovog (porodičnog ili ličnog) života može uticati i biti od presudnog značaja za uspeh na fakultetu/poslu.