Gde je nestala ljudskost?!

Svet se menja. Za kratko vreme je došlo do toliko važnih događaja da se ponekad čini da ne znamo kom problemu pre da se okrenemo i posvetimo. Covid 19, rasizam, nacionalizam, klimatske promene… Neko bi rekao da je previše za malog čoveka da o svemu tome misli i deluje istovremeno.