Jel ona uopšte zna srpski?!

Dok pokušavam da sredim utiske od mog neplaniranog puta u Srbiju, setih se da jedan tematski povezan, a vrlo važan tekst o našem prošlogodišnjem putovanju dole već duže vreme stoji neobjavljen. Očigledno da je čekao pravo vreme, a pravo vreme je sada – da posluži kao uvod tekstovima koji slede.

Komentarisanje drugih – Nemci vs. Balkanci

Dugo sam se borila da ne pokleknem pred nagonom da napišem tekst koji će se baviti upoređivanjem dva potpuno različita mentaliteta, ali primorana sam da to uradim. Nemci i Balkanci su u mnogo čemu slični, ali se u po mnogo čemu i razlikuju. Posle četiri godine života u Nemačkoj, sve više primećujem koliko su različita reagovanja u svakodnevnim situacijama.