Administrativni bauk iliti od studentske do radne vize u Nemačkoj

Važno je da se predstava o lakoći života “napolju” konačno iskristališe i svede na realnost. A realnost i očekivanja su dve potpuno različite stvari.